Wnioski o dofinansowanie

Pomagamy pozyskać środki

Dla naszego Klienta, który jest zainteresowany zapewnieniem lub podniesieniem poziomu dostępności poprzez opracowanie wniosków:

Klientom, którzy pozyskają środki na budowę dostępności, oferujemy wsparcie w prawidłowym i terminowym rozliczeniu wniosku.

Potrzebujesz więcej informacji?

Cena jest uzgadniana indywidualnie i zależy od zakresu usługi Skontaktuj się z nami