Dostępność

Wielu z nas doświadczyło problemów związanych z brakiem dostępu do różnych miejsc lub usług. Brak podjazdu dla wózków dziecięcych, brak podjazdu dla osób na wózkach, za wysoki lub za niski pulpit w urzędzie, brak toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością czy małego dziecka, za wysokie stopnie schodów, brak czytelnego oznakowania itd. W celu likwidacji tego typu barier powstały przepisy mówiące o potrzebie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W rozumieniu ustawy o zapewnieniu dostępności, dostępność obejmuje trzy zakresy: dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną. Zapewnienie dostępności, to spełnienie co najmniej minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 tej ustawy w wyniku uwzględnienia uniwersalnego projektowania albo zastosowania racjonalnego usprawnienia.

Ustawa zobowiązuje do zapewnienia dostępności wszystkie podmioty publiczne (urzędy). Podmioty niepubliczne (przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe) nie mają takiego obowiązku, ale warto uświadomić sobie, że dostępność to nie tylko spełnienie wymogów prawnych, to także zwiększenie szans biznesowych i pozytywna zmiana wizerunku.

Dostępność to przede wszystkim otwarcie na każdego klienta, w tym też takiego, który ma szczególne potrzeby. Zapewnienie dostępności to znak, że każdy klient jest dla Ciebie ważny, dlatego chcesz zapewnić mu jak najbardziej przyjazne warunki.

Kim są osoby ze szczególnymi potrzebami?

 • osoby o ograniczonej możliwości poruszania się, w tym: osoby na wózkach, osoby poruszające się o kulach i balkonikach
 • osoby o ograniczonej możliwości poruszania się, w tym: osoby na wózkach, osoby poruszające się o kulach i balkonikach
 • osoby niewidome i słabowidzące
 • osoby z niepełnosprawnością słuchu
 • osoby głuchoniewidome
 • osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne
 • osoby z deficytami intelektualnymi
 • osoby starsze i osłabione chorobami
 • osoby z nadwagą
 • kobiety w ciąży
 • osoby z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi
 • osoby mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego)
 • osoby o nietypowym wzroście (w tym również dzieci)
 • osoby z ciężkim lub nieporęcznym bagażem lub towarem
 • osoby z innymi szczególnymi potrzebami

W czym możemy pomóc?

Jeśli chcesz zapewnić standardy dostępności w organizacji, podnieść poziom wiedzy pracowników, uzyskać dofinansowanie na niezbędne dostosowania, przeprowadzić audyt i otrzymać certyfikat, skontaktuj się….