Doradztwo

Wpieramy i doradzamy

  • na etapie tworzenia projektu architektoniczno-budowlanego (projektowanie uniwersalne)
  • na etapie planowania zmian w istniejących obiektach i przestrzeniach (projektowanie uniwersalne i racjonalne usprawnienia)
  • w tworzeniu planów zapewnienia dostępności
  • w konsultowaniu zmian dotyczących dostępności
  • we wdrożeniu standardu WCAG 2.1
  • w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością

132

firmy, które skorzystały z naszych usług

262

Wydane certyfikaty

976

godzin doradztwa

435

stron przygotowanych dokumentów

Potrzebujesz więcej informacji?

Cena doradztwa jest uzgadniana indywidualnie i zależy od celu i zakresu doradztwa. Skontaktuj się z nami