Doradztwo

Wpieramy i doradzamy

  • na etapie tworzenia projektu architektoniczno-budowlanego (projektowanie uniwersalne)
  • na etapie planowania zmian w istniejących obiektach i przestrzeniach (projektowanie uniwersalne i racjonalne usprawnienia)
  • w tworzeniu planów zapewnienia dostępności
  • w konsultowaniu zmian dotyczących dostępności
  • w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością
  • Potrzebujesz więcej informacji?

    Cena doradztwa jest uzgadniana indywidualnie i zależy od celu i zakresu doradztwa. Skontaktuj się z nami.