Szkolenia

Nasze szkolenia mogą być przeprowadzone w formule zamkniętej lub otwartej. W zależności od potrzeb naszych Klientów, szkolenia mogą być realizowane stacjonarnie w naszej siedzibie w Warszawie lub w innym miejscu uzgodnionym z Klientem. Zajęcia prowadzimy także zdalnie (szkolenia online), co skutecznie eliminuje ryzyka epidemiczne. Podczas naszych szkoleń zapewniamy dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Szkolenia są prowadzone w formie wykładów oraz warsztatów, podczas których omawiane są studia przypadków (case studies). Pokazujemy realne problemy i wskazujemy skuteczne rozwiązania.

Każde szkolenie kończy się wydaniem certyfikatu. Z uwagi na to, że poważnie podchodzimy nie tylko do problematyki dostępności, ale i do procesu edukacyjnego, organizujemy testy sprawdzające, czy uczestnik nabył wiedzę i umiejętności. Uczestnicy jednak nie muszą się denerwować – na pewno zaliczą test, ponieważ nasi trenerzy skutecznie i rzetelnie ich przygotują.

Nasza oferta szkoleniowa obejmuje

Nasza oferta szkoleniowa obejmuje

Główne zagadnienia: Czym jest dostępność? Omówienie podstaw i regulacji prawnych, w tym ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność architektoniczna, cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna. Osoby ze szczególnymi potrzebami – aspekty prawne, zdrowotne i psychologiczne. Sposoby zapewniania dostępności – projektowanie uniwersalne, racjonalne usprawnienia, dostęp alternatywny. Zatrudnianie osób ze szczególnymi potrzebami, zwłaszcza osób z niepełnosprawnościami. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi i dostawcami usług a kwestie dostępności. Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Koordynator ds. dostępności – profil i zadania. Audyt i certyfikacja dostępności

Główne zagadnienia: Czym jest dostępność? Omówienie podstaw i regulacji prawnych, w tym ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność architektoniczna, cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna. Osoby ze szczególnymi potrzebami – aspekty prawne, zdrowotne i psychologiczne. Jak pomagać osobom ze szczególnymi potrzebami – savoir vivre. Jak komunikować się z osobami ze szczególnymi potrzebami, mającymi trudności z mową lub słuchem ?Koordynator ds. dostępności – zadania i współpraca

Główne zagadnienia: Omówienie podstaw i regulacji prawnych, w tym ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Osoby ze szczególnymi potrzebami – aspekty prawne, zdrowotne i psychologiczne. Kim jest koordynator ds. dostępności – zadania, obowiązki, organizacja i planowanie działań. Analiza stanu wyjściowego urzędu/instytucji – jak przeprowadzić audyt dostępności. Narzędzia i metody przeprowadzenia audytu dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej. Opracowanie, wdrożenie oraz monitoring planu działania na rzecz poprawy dostępności. Przygotowanie raportu o stanie zapewniania dostępności. Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług – obsługa klienta ze szczególnymi potrzebami. Jak skutecznie komunikować się z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności? Dobre praktyki w zapewnianiu dostępności. Certyfikacja dostępności

Główne zagadnienia: Omówienie podstaw i regulacji prawnych, w tym ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Standardy w zakresie dostępności architektonicznej. Zasady i narzędzia niezbędne do przeprowadzenia audytu dostępności architektonicznej

Główne zagadnienia: Omówienie podstaw i regulacji prawnych, w tym ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Standardy w zakresie dostępności cyfrowej. Zasady i narzędzia niezbędne do przeprowadzenia audytu dostępności cyfrowej

Główne zagadnienia: Omówienie podstaw i regulacji prawnych, w tym ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Standardy w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej. Zasady i narzędzia niezbędne do przeprowadzenia audytu dostępności informacyjno-komunikacyjnej

Terminarz szkoleń – rezerwuj miejsce

Terminarz szkoleń – rezerwuj miejsce

Temat szkolenia Data /
Dostępność
Szkolenie wprowadzające do zagadnień z zakresu dostępności dla kadry zarządzającej i kierowniczej (8 godzin/1 dzień)
25/03/2022
Szkolenie wprowadzające do zagadnień z zakresu dostępności dla zespołów pracowniczych (8 godzin/1 dni)
31/03/2022
Szkolenie dla koordynatorów ds. dostępności (16 godzin/2 dni)
27/04/2022
Szkolenia dla audytorów dostępności architektonicznej (8 godzin/1 dzień)
Szkolenia dla audytorów dostępności cyfrowej (8 godzin/1 dzień)
Szkolenia dla audytorów dostępności informacyjno-komunikacyjnej (8 godzin/1 dzień)

W czym możemy pomóc?

Jeśli chcesz zapewnić standardy dostępności w organizacji, podnieść poziom wiedzy pracowników, uzyskać dofinansowanie na niezbędne dostosowania, przeprowadzić audyt i otrzymać certyfikat, skontaktuj się z nami