Marcin Dziółko

Konsultant, ekspert

Arkadiusz Wronowski

Ekspert ds. opracowania i wdrażania modelu dostępnej szkoły w ramach Projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”

Współpracuje ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan. Był kluczowym ekspertem i trenerem w projekcie szkoleniowym „Mocna NGO”.

Pracował jako konsultant/audytor w zamówieniach realizowanych przez  PwC Advisory na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach projektu „Procedury bez barier”.

Ekspert w projektach:  „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie podkarpackim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” oraz  „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie pomorskim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”.  

Audytor dostępności w programie „Dostępność plus dla zdrowia”.