Aneta Biskup

Dyrektor Instytutu Dostępności ADN

Arkadiusz Wronowski

+48 608 378 717
aneta.biskup@adn.pl

Z wykształcenia ekonomista. Ekspert ds. dostępności, audytor, trener. Od 2020 r. w Instytucie ADN zarządza zespołem realizującym projekty z zakresu dostępności.

Sprawowała nadzór merytoryczny nad opracowanymi na zlecenie Ministerstwa Zdrowia i aktualnie obowiązującymi Standardami Dostępności POZ oraz Standardami Dostępności Szpitali. Prowadziła projekt „Dostępność plus dla zdrowia” we współpracy z Ministerstwem Zdrowia.

Jako trener prowadzi szkolenia dla audytorów z zakresu dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej.

Przeprowadziła ponad 70 audytów z zakresu architektonicznego i informacyjno-komunikacyjnego w placówkach POZ i szpitalach w projekcie „Dostępność plus dla zdrowia”.

Jest współautorką Raportu końcowego programu „Dostępność plus dla zdrowia”, w którym m.in. zawarto dobre praktyki wdrażania dostępności w placówkach ochrony zdrowia oraz rekomendacje dla NFZ dotyczące uwzględniania dostępności w zawieranych kontraktach.

Realizowała projekt dla Ministerstwa Sprawiedliwości – przeprowadzenie audytów dostępności w budynkach sądów powszechnych.