Agnieszka Bergtold-Kuczyńska

Psycholog, doradca zawodowy

Arkadiusz Wronowski


Psycholog, doradca zawodowy, coach, ekspert i trener z dużym doświadczeniem.

Tematyką dostępności zajmuje się od 2015 roku, od momentu podjęcia współpracy z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie. Pracuje z osobami z niepełnosprawnościami oraz z kadrą zarządczą i specjalistyczną Centrum.
W związku z wejściem w życie ustawy o dostępności z dnia 19 lipca 2019 r. i intensyfikacji działań w tym zakresie, od 2020 r. współpracuje przy licznych projektach związanych z podnoszeniem dostępności zarówno jednostek publicznych (urzędy, placówki kultury, placówki medyczne), jak i obiektów o przeznaczeniu komercyjnym (banki, obiekty handlowe).

W obszarze dostępności prowadziła szkolenia dla koordynatorów dostępności w jednostkach publicznych, szkolenia dla audytorów dostępności, szkolenia dla pracowników uczelni wyższych, administracji rządowej i samorządowej, kadry kierowniczej i pracowników placówek medycznych. Jednocześnie od sierpnia 2020 r. była kierownikiem zespołu audytowego przeprowadzającego ocenę stanu placówek medycznych pod względem dostępności w ramach projektu „Dostępność plus dla zdrowia” we współpracy z Instytutem ADN.