Agata Spała-Zakrzewska

Trenerka i audytorka dostępności

Arkadiusz Wronowski

Trenerka i audytorka dostępności, ekspertka ds. zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami i dostępności.

Autorka wielu artykułów z zakresu zatrudniania osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy.

Nagrodzona tytułem „Lady D.” przyznanym za promowanie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz działania promujące pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnościami.

Specjalizuje się w dwóch obszarach: wsparciu firm i instytucji w zatrudnianiu pracowników z niepełnosprawnościami oraz wdrażaniu dostępnych usług w instytucjach publicznych i niepublicznych. Prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej w zakresie wiedzy o potrzebach i barierach w dostępnie do usług publicznych dla osób z niepełnosprawnościami, szkolenia z obsługi klienta z niepełnosprawnościami, doradza w zakresie prawidłowego realizowania dostępnych usług dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami – dostępnej przestrzeni, wdrażania rozwiązań wspierających dostępność informacyjno-komunikacyjną, cyfrową.