O nas

Instytut Dostępności ADN stanowi część Instytutu ADN sp. z o.o. sp. k. (dawniej Akademia MDDP), która jest jedną z największych firm doradczo-szkoleniowych w Polsce. Świadczymy usługi doradcze, organizujemy konferencje, szkolenia, kursy zawodowe, studia podyplomowe oraz realizujemy projekty finansowane z środków Unii Europejskiej. Odbiorcami naszych usług są zarówno instytucje publiczne, jak i przedsiębiorstwa prywatne oraz inne podmioty.

Dostępność jest dla nas ważna…

Dostrzegamy problem dostępności do miejsc i usług dla osób ze szczególnymi potrzebami.  Dlatego do kliku lat realizujemy projekty z zakresu dostępności. Przeprowadziliśmy pierwsze w Polsce, znaczące projekty dla podmiotów publicznych, towarzysząc w programie wdrażania skutecznych rozwiązań dotyczących zapewnienia dostępności m.in. w ramach rządowego programu Dostępność Plus.
Współpracujemy m.in. z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Sprawiedliwości i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podchodzimy profesjonalnie…

Nasze unikalne doświadczenie związane z dostępnością jest największe w Polsce, dzięki czemu znamy
i doskonale rozumiemy to zagadnienie. Opracowaliśmy standardy dostępności dla kilku branż. Zrealizowaliśmy dziesiątki audytów oraz tysiące godzin szkoleniowych i doradztwa. Dysponujemy efektywną metodyką przeprowadzania audytu dostępności oraz metodyką przeprowadzania kontroli dostępności.

Współpracujemy z szerokim gronem ekspertów, trenerów i audytorów o najwyższych kompetencjach w zakresie dostępności. To doświadczeni i kreatywni eksperci, którzy są nie tylko praktykami i fachowcami w swojej dziedzinie, ale przede wszystkim są pasjonatami dostępności. Nasz zespół tworzą m.in. architekci, lekarze, informatycy, psycholodzy, prawnicy, ekonomiści i socjolodzy.

W czym możemy pomóc?

Jeśli chcesz zapewnić standardy dostępności w organizacji, podnieść poziom wiedzy pracowników, uzyskać dofinansowanie na niezbędne dostosowania, przeprowadzić audyt i otrzymać certyfikat, skontaktuj się z nami.