O nas

Instytut Dostępności ADN stanowi część Instytutu ADN sp. z o.o. sp. k., która jest jedną z największych firm doradczo-szkoleniowych w Polsce. Świadczymy usługi doradcze, organizujemy konferencje, szkolenia, kursy zawodowe, studia podyplomowe oraz realizujemy projekty finansowane z środków Unii Europejskiej. Odbiorcami naszych usług są zarówno instytucje publiczne, jak i przedsiębiorstwa prywatne oraz inne podmioty.

Dostępność jest dla nas ważna

Dostrzegamy problem dostępności do miejsc i usług dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dlatego od kliku lat realizujemy projekty z zakresu dostępności. Przeprowadziliśmy pierwsze w Polsce, znaczące projekty dla podmiotów publicznych, wdrażając skuteczne rozwiązania dotyczące zapewnienia dostępności, m.in. w ramach rządowego programu Dostępność Plus.
Współpracujemy m.in.: z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Sprawiedliwości, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podchodzimy profesjonalnie

Mamy unikalne doświadczenie związane z realizacją projektów z zakresu dostępności, dzięki czemu znamy
i doskonale rozumiemy to zagadnienie. Opracowaliśmy standardy dostępności dla kilku branż. Zrealizowaliśmy setki audytów oraz tysiące godzin szkoleniowych i doradztwa. Dysponujemy własną metodyką przeprowadzania audytu dostępności oraz metodyką przeprowadzania kontroli dostępności.

Współpracujemy z szerokim gronem ekspertów, trenerów i audytorów o najwyższych kompetencjach w zakresie dostępności. To doświadczeni eksperci, którzy są nie tylko praktykami i fachowcami w swojej dziedzinie, ale przede wszystkim pasjonatami dostępności. Nasz zespół tworzą m.in.: architekci, lekarze, informatycy, psycholodzy, prawnicy, ekonomiści i socjolodzy.

W czym możemy pomóc?

Jeśli chcesz zapewnić standardy dostępności w swojej organizacji, podnieść poziom wiedzy pracowników, uzyskać dofinansowanie na niezbędne dostosowania, przeprowadzić audyt i otrzymać certyfikat, skontaktuj się z nami.